فلم – سرقنسول افغانستان در استانبول اخراج اجباری مهاجران از ترکیه را تکذیب کرد

سرقنسول افغانستان در استانبول ، اخراج اجباری مهاجران از ترکیه را تکذیب کرد / قبل از سال ۱۳۵۷ افغانستان فقیر بود ولی مهاجر نداشت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 4 = 6

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30337