فلم | داکتر عبدالله : آغاز توزیع تذکره های برقی مشروعیت ندارد

همزمان با آغاز توزیع تذکره‌های برقی در کشور داکتر عبدالله مخالفت خود را با آن اعلام کرده و می‌گوید که این روند مشروعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ظهر امروز پنج‌شنبه(۱۳ ثور) در یک نشست خبری اظهار داشت که آغاز توزیع تذکره های برقی مشروعیت ندارد زیرا تاکنون یک اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت دربارۀ آن، وجود نداشته است.

عبدالله در این نشست خاطرنشان ساخت: «گفته می‌شود که تذکره برقی در آوردن امنیت کمک می‌کند، اما همان‌طور که مخالفان به گرفتن تذکره ورقی دسترسی دارند، همانطور به گرفتن تذکره برقی نیز دسترسی پیدا می کنند».

وی با بیان اینکه در همه چیز باید منافع مردم افغانستان و اجماع ملی مدنظر گرفته شود علاوه کرد که در اوضاع کنونی مسایل مهم دیگری چون امنیت، فقر و خشک‌سالی باید اولویت داده می‌شدند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=29614