فلم – روایت سفر به اروپا؛ کارمند شاروالی باشید٬ اما در افغانستان

سفر به اروپا؛ رویایی که برای اکثر اروپا روندگان به حقیقت مبدل نشد و طعمه آب های یونان شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در سال های اخیر به دلیل جنگ و نا امنی و گاهأ علاقه به اروپا٬ میلیون تن از ده ها کشور راهی کشورهای اروپایی شدند که تعداد محدودی توانستد به هدف برسند٬ اما در انتظار تأیید درخواست پناهندگی هزاران مشکل را سپری نمودند.

در این بین «احمد شاه» یکی از کسانی که مسیر اروپا روندگان را دنبال کرد٬ اما اکنون پس از بازگشت به افغانستان می گوید که در شاروالی کار می کنم٬ ولی در افغانستان.

وی از مشکلات و چالش های خود در سفر به اروپا حکایت ها دارد و تأکید می کند که هیچگاه نباید خواب رفتن به اروپا را در سر بپرورانید.

جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید…

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=29186