فلم| پرواز مرد بریتانیایی در دوبی

یک مرد بریتانیایی در دوبی که به مرد راکتی معروف است لباسی پوشیده است که به کمک آن می تواند پرواز کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ ریچارد براونینگ، نظامی پیشین در نیروهای دریایی بریتانیا می‌تواند با لباس مخصوصی که دارد بطور عمودی پرواز کند.

وی با این لباس می تواند مسیر و سرعت پرواز در هوا را به کمک دستانش کنترول کند.

این لباس مجهز با تکنالوژی جدید در نمایشگاه کنفرانس امنیت اطلاعاتی خلیج (GISEC) به نمایش گذاشته شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=29566