فیلم – آموزش نظامی به کودکان داعشی

گروه تروریستی داعش به کودکان آموزش نظامی می دهند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ تروریستان داعش کودکان خورد سن را طعمه قرار داده و به آنها آموزش های نظامی می دهند.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر تماشا کنید…

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20792