فیلم – رنگ آمیزی خانه ها؛ آیا شهرکابل زیبا شده است؟

شاروالی کابل با شعار «زیبایی کابل» خانه های کوهی را رنگ کرده که گفته می شود به زیبایی شهر افزوده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مسئولان در شاروالی کابل می گویند خانه های که در کوه ها ساخته شده شکل جزیره یی دارند و با رنگ آمیزی آن به زیبایی شهر افزوده می شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=14552