فیلم – نازیه داعشی چه می گوید؟

 

نازیه زن افغانی که به گروه تروریستی داعش در افغانستان پیوسته است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=14774