فیلم – پروژه تاپی زمینه‌ساز انقلاب اقتصادی در افغانستان خواهد شد؟

یکی از مهم ترین امتیازات پروژه تاپی این است که هر یک از چهار کشور طرف قرارداد در این پروژه عظیم، سودهای بزرگی را نصیب می شوند و با به جریان افتادن عملی آن، همه طرف ها ذینفع خواهند بود؛

بنابراین، تصور نمی شود هیچیک از آنها در خصوص فراهم شدن زمینه های امنیتی آغاز مراحل اجرایی آن، رغبت و اشتیاق نداشته باشد.

با این حساب افغانستان در نظر دارد در سایه این پروژه، برای آغاز دیگر پروژه های بزرگ عمرانی، بازسازی، توسعه اقتصادی و تولید و تجارت و ترانزیت در افغانستان، زمینه سازی کرده و تاپی را به مثابه یک استارت و آغاز عملیاتی سازی این رویای بزرگ در نظر آورد.

این پروژه که قرار است گاز طبیعی را از منطقۀ گالکینیش، بزرگترین منبع گاز در ترکمنستان، استخراج و از طریق شهرهای هرات و قندهار افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد.

مسئولان در این پروژه یادآور می‌شوند که لولۀ گاز تاپی با طول ۱۸۱۴ کیلومتر، ظرفیت انتقال ۳۳ میلیون متر مکعب گاز را در یک سال خواهد داشت.

قابل ذکر است که حدود ۲۱۴ کیلو متر این پایپ لاین در داخل ترکمنستان می باشد؛ ۷۷۴ کیلو متر آن از قلمرو افغانستان عبور می‌کند و ۸۲۶ کیلومتر آن در داخل خاک پاکستان اعمار خواهد شد.

با تکمیل شدن این پروژه افغانستان سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون دالر سرمایه بدست خواهد آورد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22152