کابل از دیروز تا امروز؛ ما چه کردیم؟

شهر کابل با آب و هوای آلوده سبب بروز بیماری های گوناگون شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ پیاده رو ها، دریا، سرک، پارک ها و سایر مکان های عمومی شهر کابل را زباله ها اشغال کرده و چهره ای دیگری به این شهر بخشیده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=14653