خانه ویدیوها

ویدیوها

پل سوخته کابل

اعتراض نمایندگان پارلمان در خصوص بی توجهی به وضعیت پل سوخته کابل

به گزارش خبرگزاری صنا ، نمایندگان پارلمان می گویند: بی توجهی به وضعیت معتادان در اطراف و زیر پل سوخته کابل باعث افزایش نگرانی...

تصاویر دیده نشده از سرزمین زیبای افغانستان

تصاویر دیده نشده از سرزمین زیبای افغانستان

مطالب پربازدید