پولیس از یک انفجار در هرات جلوگیری کرد

نیروهای پولیس ملی، از انفجار یک بوشکه مملو ازمواد انفجاری در ولایت هرات جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا، یک بوشکه مملو از مواد انفجاری که توسط گروه تروریستان به هدف انجام حمله تروریستی درمسیر جاده شاهراه هرات – اسلام قلعه جاسازی شده بود، توسط نیروهای پولیس ملی به موقع کشف و خنثی شد.

وزارت داخله با نشر خبرنامه ای می گوید که با کشف و خنثی سازی این ماین؛ از یک رویداد تروریستی که منجربه تلفات افراد ملکی می شد، جلوگیری صورت گرفته است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48860