دختران بامیانی با بایسکل سواری از روز جوانان تجلیل کردند

جوانان در بامیان با راه اندازی مسابقه بایسکل رانی از روز جهانی جوانان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دختران بایسکل ران و ورزشکار در بامیان با حضور شان در مسابقه بایسکل رانی از روز جهانی جوانان تجلیل کردند.

این مسابقه به مسافت ۴ کیلومتر در شهر جدید بامیان توسط ریاست شاروالی راه اندازی گردید.

شاروالی بامیان هدف از راه اندازی این مسابقه را تجلیل از روز جهانی جوانان، ترویج فرهنگ بایسکل سواری و حمایت از زنان عنوان کرده است.

به مقام های اول، دوم و سوم این مسابقه جایزه های نقدی نیز اهدا گردید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40212