غنی: دیدگاه جوانان بلند مدت و ۵۰ ساله باشد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری کشور در دیدار با جمعی از جوانان زون کابل گفت که دیدگاه جوانان افغان نباید کوتاه‌مدت باشد و این قشر دیدگاه ۵۰ ساله داشته باشد که باعث تغییر نسلی گردد.

به گزارش خبرگزاری صنا، جوانان زون کابل که از سه روز بدینسو در مورد مشکلات و چالش‌های کابل بحث نموده بودند، نتایج کارشان‌را شام گذشته(جمعه) در ارگ با رئیس‌جمهورغنی، شریک ساختند.

جوانان نتایج کار گروپی سه روزه شان‌را در بخش‌های، مدیریت شهری، بحران کمبود آب، مردم و حکومت‌داری، مواد مخدر، حقوق شهروندی، امنیت، مهاجرت، محیط زیست و انکشاف اقتصاد شهری، ارائه نمودند.

رئیس‌جمهور کشور پس استماع نتایج کار جوانان، از تلاش‌ها و کار گروپی آنان به‌خاطر تشکر کرد و گفت که شما حمایت کامل من را دارید و شما یک گفتمان ملی را به حیث شهرودان مسئول ایجاد و نظریات سازنده ارائه نمودید.

رئیس‌جمهور اضافه کرد که تمام بحث‌های سازندۀ شما در قالب شش جلد کتاب جمع‌آوری و چاپ می‌شود و سهم جوانان، شهروندان و نهادهای تحصیلی در تطبیق این طرح‌ها نهایت مهم است.

وی گفت که باید راه‌های تطبیق طرح‌ها جستجو شود و نیز ظرفیت لازم دراین زمینه به‌وجود آید. رئیس‌جمهور محمداشرف غنی از جوانان خواست که افغانستان‌شمول فکر کنند و گفت که این کشور به صلح نیاز دارد و باید به شکل اساسی دراین خصوص به اجماع برسیم.

رئیس‌جمهور افزود: دیدگاه جوانان افغان باید کوتاه‌مدت نباشد و این قشر دیدگاه ۵۰ ساله داشته باشد که باعث تغییر نسلی گردد. من منحیث پُل، صلاحیت و اقتدار را به شما انتقال خواهم داد.

رئیس‌جمهور گفت: معدود کسانی هستند که می‌خواهند منافع ملی را قربانی منافع شخصی خود نمایند و اختطاف دولت باید از سوی عده‌ی خاتمه یابد و دولت به ملت تعلق گیرد.

رئیس‌جمهور غنی مدیریت آب‌های افغانستان را یکی از مسائل عمده دانست و گفت که باید گفتمان ملی دراین مورد شکل گیرد و اضافه کرد که تا شش ماه دیگر، اقدامات همه‌جانبه برای کاهش خشک‌سالی کشور عملی خواهد شد.

رئیس‌جمهور در مورد موقعیت افغانستان گفت که دشمن می‌خواهد این موقعیت را به مرکز تروریزم بین‌المللی مبدل سازد و وحدت ملی و وفاق ملی را خدشه‌دار سازد و موجودیت افغانستان را زیر سوال ببرد.

وی تصریح کرد که اکنون فرصت بزرگ برای ختم بحران ۴۰ ساله فراهم شده است و اگر کسانی انتخابات را زیر سوال ببرند، آینده نسل جوان را زیر سوال قرار می‌برند و باید نسل جوان به این اقلیت اجازه ندهد.

رئیس‌جمهور کشور اظهارداشت که افغانستان در محور مسایل بین‌المللی قراردارد و خطاب به جوانان گفت: شما باید افغانستان‌شمول، منطقه‎یی و جهانی فکرکنید، زیرا آیندۀ شما به تفکر جهانی گره خورده است.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در مورد وضعیت زراعت، مهاجرت، انکشاف اقتصادی، کنترول نفوس افغانستان، کاهش فقر و تدابیر حکومت در این راستا و نیز نقش جوانان دراین زمینه‌ها صحبت کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43925