خودکشی دختر ۱۷ساله با نوشیدن تیزاب

منابع محلی در ولایت دایکندی می‌گویند که یک دختر هفده ساله در مربوطات مرکز این ولایت پس از نوشیدن تیزاب جان داده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، علی‌اکبر ناطقی،‌ سخن‌گوی والی دایکندی گفت که این دختر ۱۷ ساله از منطقه‌ی هجدی ولسوالی مرکز دایکندی بوده و روز گذشته پس از نوشیدن تیزاب، در شفاخانه ولایتی دایکندی جان داده است.

آقای ناطقی افزود: «این دختر ۱۷ ساله در مسیر راه به افرادی که او را به شفاخانه می‌بردند، گفته است که سه نفر که چهره‌های شان را پوشانیده بودند، او را با استفاده از زور مجبور به نوشیدن تیزاب کرده است.»سخن‌گوی والی دایکندی گفت که این قضیه تحت بررسی پولیس جنایی قرار دارد و جزییات در مورد چگونگی این رویداد بعدا مشخص خواهد شد.

در همین حال،‌ علی‌اکبر قاسمی، مدیر نرسنگ شفاخانه ولایتی دایکندی می‌گوید که هیچ‌گونه خراشیدگی در بدن این دختر دیده نشده است و بررسی داکتران نشان می‌دهد که این دختر به رضایت خودش تیزاب نوشیده است.

تاکنون انگیزه‌ی اصلی این رویداد مشخص نشده است.

این در حالی است که خشونت‌های خانوادگی در بیشتر موارد دلیل اصلی اقدام به خودکشی دختران در دایکندی بوده است.

اطلاعات روز

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48899