عبدالله: حکومت در تلاش است تا زمینه حضور فعال زنان در جامعه را فراهم کند

عبدالله عبدالله رییس اجرایی می‌گوید که حکومت افغانستان در تلاش است تا تبعیض و خشونت علیه زنان را از بین ببرد، سرمایه‌های انسانی آنان را رشد دهد و توان رهبری آنان را تقویت کند تا زمینه حضور مساوی آنان در تمامی بخش‌های زنده‌گی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صنا، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در دومین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا در باره سیاست‌های جنسیتی در افغانستان گفت که حکومت به پاس‌داری، رشد و قانونمندسازی حقوق زن متعهد می باشد.

او بیان کرده است که برای تقویت حضور هرچه بیش‌تر زنان در تجارت و کسب و کار،‌ شورای عالی اقتصادی طرح تأسیس اتاق‌های تجارت و صنایع زنان را تصویب کرده است که این اقدام، در برطرف‌سازی موانع حضور زنان در تجارت و صنایع نقش عمده‌ای را بازی می‌کند.

او تأکید کرده است که دولت افغانستان تلاش دارد تا زنان در تمامی عرصه‌ها حضور پیدا کنند و به حقوق اساسی‌شان دست یابند.

عبدالله عبدالله گفته است که اتخاذ سیاست‌های درست و فعالیت‌های مؤثر کارمندان دولت، زنان کار‌آفرین افغانستان را کمک می‌کند تا در گذار اقتصادی این کشور به سوی رفاه و شکوفایی سهم فعال بگیرند.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تأکید کرده است که دولت افغانستان دست‌آوردهای خوبی در راستای حمایت از زنان داشته است و به کارهای بیش‌تری برای دست‌یافتن به اهداف خود نیازمند است، از همین رو به همکاری‌های بیشتر جامعه جهانی نیاز دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48920