ناسپاسی به سبک افغانی!

به بهانه تدفین بی شأن و بی وقار فرمانده قهرمان و شجاع میهن، شهید جنرال عبدالرازق:

در چهل سال اخیر هر پدیده یی که پسوند « افغانی » گرفته، اصالت وجودی اش را به حدی از دست داده و به گونه یی تغییر کرده که حتی اگر به خاستگاه و بنیانگذارانش هم پس داده شود، کسی این ورژن تحول یافته را نمی شناسد؛ از روایت های وارداتی چون کمونیسم و اکستریمیسم گرفته تا لیبرال دموکراسی و هر « ایسم » افغانی شده دیگری، این داستان مکرر زندگی روزانه ما شده است.

تصور نمی کنم ساختاری پیچیده و مبهم همچون افغانستان را، چنانچه در گذشته ندیده ام، در آینده نیز در جهان ببینم.

ما ویژگی های منحصر به فردی داریم که شاید بتوان علت العلل مشکلات کشور را در بطن آنها جست؛ به خاک سپاری سبُک و بی شأن فرزند برومند میهنمان شهید جنرال عبدالرازق، بدون حضور حتی یک مقام ارشد دولتی و با حضور محدودی از هواداران او، تنها نمونه یی از این تطور فرهنگی و نشان دهنده اوج تحول در فرهنگ افغانی معاصر است. گوییا فرهنگی که قدرشناسی و تعزیز از ستونهای آن بود، در حال نابودی است. یک جوانمرد با عزت و با وقار را چه سبُک به خاک سپردیم… حتی او‌ را لایق آن ندانستیم که در زندگی اش رتبه سترجنرالی بدهیم. حیف تو جنرال شهید، ما لیاقت آن را نداشتیم تا ازآن ما باشی.

امید است بالاخره دست سپاسمندی از آستین این ساختار ناسپاس بدر آید و:
* یکی از روزهای هفته روان را در کشور عزای عمومی اعلان کند تا همه برای شادی روح آن شهید با عزت دعا کنند.
* مدال شجاعت به نام جنرال عبدالرازق ضرب زده شود و به هر سرباز شجاع این سرزمین اعطا شود تا همه مدافعین این خاک مقدس بدانند که معلم و الگوی شجاعت و میهن دوستی آنان کیست.
* یکی از ‌قرارگاههای دفاعی و امنیتی زونهای کشور به نام این شهید فاخر مسمی شود.
* زمینه تحصیل برای فرزندان جنرال شهید ما فراهم شود و‌معاش او تا روزی که آخرین فرزندش بیست ساله می شود، با حرمت به خانواده اش پرداخت شود.
* هر سرباز این کشور که شایسته تقدیر و‌ ترفیع است پیش از شهادتش، مورد قدردانی قرار گیرد.
* این شهید با عزت فقط در قندهار زاده شده بود، اما قلب هر افغان از نیمروز گرفته تا بدخشان و از هرات و پکتیا گرفته تا نورستان، خانه او بود. او شخصیتی ملی بود، فراقومی و‌فرا زبانی. او به عنوان یک شخصیت معزز ملی باید در کابل دفن می شد. حال که نشده، بایسته و شایسته است که حد اقل یکی از چوکها یا جاده های کابل به نام وی نامگذاری شود.

ما باید به تمامی جنرال عبدالرازق های آینده این سرزمین پیام بدهیم که شما عزت و وقار ما هستید و خواهید بود. این می‌تواند بزرگ‌ترین انگیزه آنان برای جانفشانی در قبال مردم و سرزمین شان باشد.
روح فرزند سلحشور میهن شهید جنرال عبدالرازق شاد باد.

دکتور فرامرز تمنا-خبرگزاری صنا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 75 = 81

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47015