نا امنی و عملکردهای غیر قانونی نتیجه بیکاری است/ ۷۱۰ نفر را در ادارات دولتی و خصوصی استخدام کردیم

شماری از جوانان در ولایت غزنی از نبود زمینه کاری و عدم توجه دولت در این بخش اظهار نگرانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در حالیکه شماری ازجوانان فارغ شده از مکتب و دانشگاه از نبود کار رنج می برند، رو آوردن آنان به مواد مخدر و صفوف مخالفین مسلح نگران کننده است.

آنان می گویند که نا امنی و مشکلات اقتصادی، چالش های می باشد، که آنان را به کار های غیر قانونی و حتی مواد مخدر مجبور کرده است.

در این میان «محمد یوسف مبارز» یکتن از جوانان که از پوهنتون غزنی از بخش کیمیا فارغ شده، به صنا می گوید: شرایط این قسم است، که وظیفه بسیار به مشکل پیدا می شود، هر جا که بست های اعلام می شود، زیاد مردم فارغ شدند و کار ندارند و در پیمانه زیاد آنان ثبت نام می نمایند و زمانیکه امتحان می گیرند، در امتحان هم فساد وجود دارد، بعداز سپری نمودن امتحان کسی که واسطه دارد، موفق می شود وکسی که واسطه ندارد ناکام می ماند، که خودش نماینگر فساد می باشد.

در همین حال «نعیم الله نعیمی» جوان دیگر در ولایت غزنی می گوید که نتیجه بیکاری عملکرد غیر قانونی و نا امنی می باشد.

وی می گوید که قشر جوان درکشور بی سرنوشت مانده است.

با این حال «سید ذهین الله سادات» آمر ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غزنی به خبرنگار صنا گفت که علت بیکاری در غزنی، ناامنی و نبود زمینه کاری است.

وی افزود که نسبت به هرسال دیگر در سال جاری زمینه بیکاری زیاد دیده می شود و مردم از hین ناحیه نگران هستند.

وی در این مورد می گوید: بعضی از اشخاص که در اینجا درخواست می آورند، ۲۰ فیصد‌ آنان از طبقه اناث ، ۲۵ الی ۳۰ فیصد از طبقه ذکور برای کار مراجع می نمایند ،آنان هم از پوهتنون و هم از صنف دوازهم فارغ هستند، اما برای شان زمینه کار فرهم نمی باشد، تقربیاً تا حال ۷۱۰ نفر را ما از بست هشتم شروع تا بست سوم، در ادارت دولتی و غیر دولتی و درشرکت های خصوصی استخدام کرده ایم.

در افغانستان جوانان با اینکه ۶۰ ٪ نفوس این کشور را تشکیل می دهند، اما باز هم یک قشر از چشم افتاده اند و مورد بی مهری دولت قرار گرفته اند.

بشیرالله نقشبندی – غزنی

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45067