ناکامی یک شرکت چینایی در ارسال ماه مصنوعی به فضا

یک شرکت خصوصی چینایی که قصد داشت یک ماه به فضا پرتاب کند در مرحله نهایی ارسال راکت با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صنا، شرکت تکنالوژی “لندسپیس” پیکنگ گفته‌است، دو مرحله نخست پرتاب این راکت با موفقیت انجام شد، ولی در سومین و آخرین مرحله دشواری‌های به وجود آمد و راکت نتوانست به مدار تعیین شده آن برسد.

بر اساس گزارش‌های مطبوعات چین، در نتیجه این تلاش ناکام ارسال قمر مصنوعی، به شرکت تکنالوژی”لندسپیس” پیکنگ چهارده میلیون دالر امریکایی زیان رسیده‌است./رادیو آزادی

اخبار مرتبط:

چین ماه مصنوعی به آسمان پرتاب می کند

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47194