خانه اقتصادی

اقتصادی

آخرین و جدیدترین اخبار و رویدادهای افغانستان و جهان را در خبرگزاری صنا دنبال کنید.

نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | سه شنبه اول عقرب ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار...

کمیسیون تدارکات ملی ۱۴ مورد تدارکاتی را به ارزش ۲.۸ میلیارد افغانی منظور کرد

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی ۱۴ مورد تدارکاتی به ارزش ۲.۸ میلیارد افغانی منظور شد. به گزارش خبرگزاری صنا؛ جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست...

کار دو پروژه انکشافی به ارزش ۲۵ ملیون افغانی در ولایت غور آغاز شد

کار ترمیم و جغل اندازی ۲۸ کیلومتر سرک به عرض ۹ متر، به شمول ساخت جوی‌های کنار آن، از شهر فیروز کوه الی کوتل شاه تیغ غور از سوی برنامه‌ی راه سازی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز شد.

نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار...

نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | پنج‌شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار...

تغییرات در نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | عصر چهارشنبه ۲۵ میزان...

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار...
نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی

نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار...

تغییرات در نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | عصر سه‌شنبه ۲۴ میزان...

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار...

نمایشگاه معرفی کشت، تولید و تکنالوژی زعفران در بامیان برگزار شد

نمایشگاه معرفی کشت، تولید و تکنالوژی زعفران، به منظور ترویج آن در مناطق سرد در بامیان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صنا؛ در این نمایشگاه،...

مطالب پربازدید