بانک جهانی ۴۶ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

سخنگوی وزارت مالیه گفت که جهت اجرای تعهدات این وزارت، در راستای بهبودی و اصلاحات بیشتر، بانک جهانی ۴۶ میلیون دالر کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صنا؛«اجمل حمید عبدالرحیم‌زی» سخنگوی وزارت مالیه گفت که جهت اجرای تعهدات این وزارت، در راستای بهبودی و اصلاحات بیشتر، بانک جهانی ۴۶ میلیون دالر کمک می‌کند.
وی گفت که بانک جهانی وعده سپرده است تا در آینده نزدیک زیر نام کمک تشویقی، ۴۶ میلیون دالر را به وزارت مالیه افغانستان اهداکند.
وی افزود که این پول از طریق بودجه ملى افغانستان، براى اصلاحات بیشتر براساس اولویت هاى حکومت به مصرف خواهد رسید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16267