بودجه مالی افغانستان ؛ دومین بودجه شفاف در سطح منطقه

بر اساس اظهارات منابع در وزارت مالیه ، بودجه ملی افغانستان از سوی سازمان بین‌المللی مشارکت بودجه، دومین بودجه شفاف در سطح منطقه شناخته شده‌است.

به گزارش خبرگزاری صنا ، اجمل حمید عبدالرحیم زی ؛ سخنگوی وزارت مالیه امروز شنبه گفت: این مقام به اساس اصلاحات و شفافیتی که در بودجه ملی حکومت وجود داشت به افغانستان تعلق گرفته‌است.

وی گفت: “سروی که در سال ۲۰۱۷ از سوی این سازمان صورت گرفته این‌ها بودجه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کشورهای منطقه را بررسی کرده‌اند که افغانستان مقام دوم را در سطح منطقه بدست آورده‌است.”

سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت: اکلیل حکیمی ؛ وزیر مالیه افغانستان در نشست سازمان مشارکت بودجه که در خصوص سروی رسمی بودجه که اخیراً در مرکز بانک جهانی در امریکا برگزار شده در جمع وزرای کشورهای مختلف شرکت داشت.

وزارت مالیه می‌گوید به اساس این سروی که تمام کشورهای منطقه شامل آن می‌باشند بودجه ملی نیپال مقام نخست را از لحاظ شفافیت بدست آورده‌است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20417