نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | چهارشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز یکشنبه 12 حوت ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل

به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز چهارشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۷ از این قرار است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۴٫۹۳
۱_دالر فروش …………….. ۷۴٫۹۵
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۲٫۲۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۲٫۴۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۴٫۰۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۴٫۵۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۴٫۲۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۴٫۴۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۴٫۵۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۴٫۷۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۷٫۶۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۷٫۸۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۰٫۲۵
۱_درهم فروش ……………… ۲۰٫۳۵
۱_ریال خرید ………………… ۱۹٫۷۰
۱_ریال فروش ……………….. ۱۹٫۸۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۶۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۳٫۸۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۵٫۵۰
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۰۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۵۵
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۶۵
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۳۶٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۳۷٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۳۹٫۶۰
دالر به دالر فروش ………………. ۱۳۹٫۶۵
تومان به دالر خرید ………………. ۱۳۱۵۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۳۰۵۰

نرخ اسعار هرلحظه درتغییر بوده، بازارثابت نمی باشد .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=49220