چین پروژه شبکه فایبر نوری دهلیز واخان را تمویل مالی می‌کند

وزارت مخابرات اعلام کرد که کشور چین پروژه شبکه فایبر نوری دهلیز واخان را تمویل مالی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وزارت مخابرات در اعلامیه ای گفته است که شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سفری به چین پروپوزل ۵۰ میلیون دالری را به وزیر صنعت و تکنالوژی چین داده و چین متعهد به پرداخت این مبلغ شده است.

اعلامیه می افزاید که آقای آریوبی با وزیر صنعت و تکنالوژی چین در مورد گسترش همکاری‌های دو جانبه، پروژه راه دیجتلی ابریشم، توسعه اقتصادی افغانستان از طریق برنامه‌های دیجتلی و به‌طور خاص وصل فایبر نوری از طریق دهلیز واخان – افغانستان صحبت کرده است.

به گفته این نهاد، دولت افغانستان سروی پروژه دهلیز واخان را تکمیل کرده و موانعی در بخش عملی نمودن این پروژه وجود ندارد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 49 = 56

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48019