آتش بس در افغانستان درام امریکا و پاکستان بود

معاون نخست مجلس سنا در واکنش به اعلام آتش بس حکومت با طالبان می گوید که این آتش بس به خواست مردم و حکومت افغانستان نه بلکه درام/سنایویی بود که از سوی امریکا و پاکستان به راه انداخته شده بود.

به گزارش خبرگزاری صنا، محمد اعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا که ریاست جلسه علنی امروز این مجلس را به عهده داشت، گفت: فکر نمی شود که آتش بس موقت به خواست حکومت ومردم افغانستان صورت گرفته باشد زیرا سفیر امریکا دردیداری بایکی ازسیاسیون گفته است این کشور پروسه مصالحه را با پاکستان به راه انداخته است.

آقای ایزدیار صلح را نیاز جدی مردم افغانستان دانست و افزود: جنگ راه حل نیست اما استخبارات منطقه و جهان آتش جنگ را درافغانستان گرم ساخته اند و تازمانی‌که همین حامیان جنگ قناعت داده نشوند، صلحی به وجود نخواهد آمد.

به گفته او، شورای ملی در مسایل بزرگ کشوری در جریان گذاشته نمی‌شود و به نظریات نمایندگان مردم پشت پا زده می شود که باید حکومت متوجه عواقب آتش بس باشد و این روند نباید بالای روحیه نیروهای امنیتی اثر منفی بگذارد و باید با یک برنامه دقیق مدیریت شود.

رییس جمهور غنی تاریخ ۲۷ تا ۵ عید را آتش‌بس اعلام کرده بود که در پی آن، طالبان نیز سه روز عید را آتش‌بس اعلام کنند. رییس جمهور غنی همچنان پس از عید زمان آتش بس با طالبان را تا ده روز تمدید کرد، اما طالبان حملات شان را از سر گرفته اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34464