سقوط پی در پی ولسوالی‌ها صدای سناتوران را درآورد

اخیرا سقوط ولسوالی ها و ناامنی ها در کشور افزایش یافته که این موضوع، شهروندان کشور و سناتوران را نگران ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این سناتوران تأکید دارند که سقوط پی در پی ولسوالی ها بدست طالبان، پرسش برانگیز است.

کلالی اکبری، نیز تصریح کرد:  وزارت دفاع بعضی از طیاره ها را بجای این که در جنگ بفرستند و جنگ را مهار بکنند در ولایت ها به کاندیدا می‌دهند که برای سه روز و چهار روز ببرند.

شماری از سناتواران، می‌گویند که ناامنی‌ها سبب فرار سرمایه ها و فرار جوانان از کشور شده است.

عبدالطیف نهضت یار، عضو مجلس سنا در این باره گفت:  جوانان بسیار به سر رسیدۀ مان به کشورهای بیرونی می‌روند، افراد مسلکی و کدرهای مان نیز به بیرون فرار می‌کنند.

میربهادر واصفی، عضو دیگر مجلس سنا نیز افزود:  وقتی که یک ولسوالی سقوط می کند بعد از ان بیدار می شوند در آنجا حمله می کنند ومردم را می کشند.

شماری از سناتوران می‎گویند که طالبان در شماری از ولایت ها حتا در شهرها از سرمایه گذاران مالیه گرد آوری می کنند.

فیصل سمیع، دبیر دوم مجلس سنا اظهار داشت:  به تمام تاجران آن‌ها (طالبان) نامه روان می کنند که شما مالیه یا محصول کاروبار تان را بدهید.

پیش از این، مسؤولان نیروهای نظامی کشور گفته اند که با تمامی امکانات در برابر مخالفان مسلح دولت می رزمند، اما تهدیدهای هراس افگنان و پشتیبانیی که آنان از سوی کشورهای منطقه و جهان می‌شوند، نبردها را افزایش داده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30502