سناتوران: سران حکومت اختلافات را کنار بگذارند

شماری از سناتوران از اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابرازنگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا، سناتوران در نشست علنی امروز (یکشنبه) این مجلس خواستند تا سران حکومت به خاطر منافع ملی کشور از اختلافات بپرهیزند و با تفاهم و دید مشترک کارهای شان در پرتو قوانین نافذ کشور به پیش بروند.

آنان تاکید کردند که اختلافات سران حکومت، به روحیه مردم و نیروه های دفاعی و امنیتی کشور که علیه تروریستان درجنگ اند، تاثیرات منفی بجا می گذارد.

اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت بار دیگر بر سر وزیر انرژی و آب بروز کرد. رئیس جمهور وزیر انرژی را برکنار کرد و چند ساعت پس از آن رئیس اجرایی با نشر اعلامیه تاکید کرد که وزیر انرژی و آب می تواند به کارش ادامه دهد.

رئیس اجرایی در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی نیز با رئیس جمهور اختلاف دارد. اما بااین وجود، روند توزیع تذکره ادامه دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33467