نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | پنجشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۷

سه شنبه 21 حوت ۱۳۹۷

نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل


به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز پنجشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۷ از این قرار است:

پنج شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
۱_دالر خرید ……………… ۷۴٫۹۳
۱_دالر فروش …………….. ۷۴٫۹۵
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۲٫۲۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۲٫۴۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۵٫۵۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۵٫۸۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۴٫۲۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۷۴٫۴۰
۱_یورو خرید ………………… ۸۴٫۶۰
۱_یورو فروش ………………. ۸۴٫۸۰
۱_پوند خرید ………………… ۹۸٫۰۰
۱_پوند فروش ………………. ۹۸٫۲۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۰٫۲۵
۱_درهم فروش ……………… ۲۰٫۳۵
۱_ریال خرید ………………… ۱۹٫۷۰
۱_ریال فروش ……………….. ۱۹٫۸۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۶۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۳٫۸۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۵٫۹۰
فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۱۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۵۵
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۶۵
فی هزارکلدار خرید …………….. ۵۳۷٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۵۳۷٫۵۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۳۹٫۵۰
دالر به کلدار فروش ………………. ۱۳۹٫۵۵
تومان به دالر خرید ………………. ۱۲۸۰۰
تومان به دالر فروش ……………… ۱۲۷۰۰

نرخ اسعار هرلحظه درتغییر بوده و بازارثابت نمی باشد .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=49223