فلم – غزنی پس از جنگ؛ شهری که خاکستر شده است

در جنگ ۵ روزه در شهر غزنی هزار میلیون افغانی خساره به این شهر و شهروندان آن وارد شده است.

جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید:

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42183